Crosshelm gebruiken met vizier of met bril?

Dit artikel is geschreven door onze helmenexpert Aäron.

Een crosshelm dragen met vizier of met bril is vooral een persoonlijke keuze, waarbij de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Er is zowel een groot aanbod van crosshelmen met vizier als zonder vizier beschikbaar, zodat er wat dat betreft in ieder geval keuze genoeg is. Het gebruiken van een crosshelm met vizier biedt net als het rijden met een bril zowel voordelen als nadelen. Door de voordelen en de nadelen van beide opties op een rijtje te zetten, wordt een concreet inzicht geboden en kan mede op basis daarvan uiteindelijk een keuze worden gemaakt.

Crosshelm met vizier

Het dragen van een crosshelm met vizier biedt in elk geval het voordeel dat er geen hinder wordt ondervonden van vliegjes die in het gezicht vliegen. Uiteraard is de overlast van vliegjes wel afhankelijk van het seizoen. Dat geldt overigens ook voor de koud, want in de winter is het prettig om te rijden met een crosshelm, waarvan het vizier volledig is gesloten.

De kou en wind worden dan buiten de helm gehouden, zodat er meer comfort wordt geboden. Overigens kan er met betrekking tot het vizier een onderscheid gemaakt worden tussen het vizier dat het hele gezicht bedekt en het vizier dat tot op de neus reikt. Een gedeeltelijk vizier heeft wat dat betreft ongeveer hetzelfde effect als een crossbril.

Voor dragers van een reguliere bril is het uiteraard prettiger om te rijden met een crosshelm met een vizier, want dan kan de gewone bril op de neus worden gezet en blijft een goed zicht behouden. Een nadeel van het rijden met een vizier is dat er sprake kan zijn van condensvorming. Een helmvizier beslaat namelijk sneller dan een speciale crossbril, waarbij rekening is gehouden met het voorkomen van condensvorming. Verder zorgt een helmvizier er wel weer voor dat er minder last van windruis is.

  • Geen hinder van vliegjes
  • Geen hinder van kou en wind
  • Rijden met gewone bril
  • Meer kans op condensvorming
  • Minder last van windruis

Bovenstaande voordelen en nadelen van het rijden met een crosshelm met vizier kunnen worden afgewogen tegen de voordelen en nadelen van het rijden met een crosshelm en crossbril.

Alle crosshelmen op Helmonline zijn ECE 22.05 gekeurd.